"Experimentarea personalã si intimã a harului lui Dumnezeu este singura temelie a vietii crestine."
D. Cornilescu

Academism - Scurt istoric
Index articol
Academism
Scurt istoric
Avantaje
Toate paginile

 

 

S C U R T   I S T O R I C


În cursul anului 2009, în urma consultării unor persoane fizice şi juridice din comunitatea evanghelică, s-a cristalizat ideea infiinţării unei instituţii de învăţămînt şi cercetare biblică sistematică pentru mai multe grupe: copii şi tineret, slujitori cultici, misionari din ţară sau străinătate.

Astfel, s-a semnat un protocol de asociere al fondatorilor, lista persoanelor şi adunărilor creştine persoane juridice rămînând în continuare deschisă pentru sprijin moral şi material.

Aşa a luat fiinţă COLEGIUL EVANGHELIC DUMITRU CORNILESCU ca instituţie creştină  de învăţământ particular superior, neguvernamentală, apolitică  şi nonprofit.

Temeiul legal al activităţii Colegiului este dat de o asociere de persoane fizice şi persoane juridice, asociaţii şi fundaţii de drept privat, sau comunităţi locale din cadrul Bisericii Evanghelice Române, pe baza reglementărilor interne statutare ale Cultului Creştin B.E.R. şi a prevederilor legale ale Statului Român.