"Experimentarea personalã si intimã a harului lui Dumnezeu este singura temelie a vietii crestine."
D. Cornilescu

Academism - Avantaje
Index articol
Academism
Scurt istoric
Avantaje
Toate paginile


A V A N T A J E


Pe baza colaborării cu Colegiul Cultului Creştin după Evanghelie şi Institutul Teologic de grad universitar "Timotheus" din Bucureşti, se are în vedere oferirea studenţilor noştri a următoarele avantaje:

... studenţii provenind din B.E.R. au prin lege un statut egal cu cel al studenţilor celor două instutuţii, putând continua învăţămîntul teologic cultic al Colegiului Evanghelic „Dumitru Cornilescu” cu unul universitar, în cadrul Institutului Teologic de grad universitar "Timotheus", recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care va fi finalizat cu o Diplomă de licenţă recunoscută pe plan naţional şi internaţional.

... pentru studenţii Colegiului nostru care aleg să continue în paralel, din anul II sau III al Colegiului nostru şi Institutul Teologic de grad universitar " Timotheus", se preconizează următoarele avantaje suplimentare:

 

- posibilitatea unui studiu individualizat cu profesorii Colegiului şi ai Institutului pentru reuşita la examenul de admitere în Institut şi la examenele curente

- posibilitatea de a se introduce unele cursuri facultative sau opţionale cu specific BER în trunchiul comun al disciplinelor de studiu al Institutului
Teologic de grad universitar "Timotheus" din Bucureşti

ABSOLVENŢII noştri vor beneficia de recomandări speciale pentru Societăţile misionare din ţară şi străinătate care recrutează misionari pentru câmpurile de misiune din întreaga lume.