"Experimentarea personalã si intimã a harului lui Dumnezeu este singura temelie a vietii crestine."
D. Cornilescu

Academism
Index articol
Academism
Scurt istoric
Avantaje
Toate paginile

 

 

A fi academic nu e ceva uşor. Unele cursuri pot fi mai dificile decât v-aţi imaginat. Dar din momentul înrolării în program veţi fi ajutaţi pas cu pas pentru a parcurge cu succes anii de studiu şi pentru ca noţiunea de “student întreg” să fie transpusă în practică.

Programul Experienţa primului an - care urmează a fi definit în detaliu - constă în cursuri, seminarii, excursii de studiu şi tabere, care vă vor face mai uşoară trecerea la studiile de nivel academic. Vor fi şi “seminarii de scriere” şi “seminarii de citire”.

Seminariile de scriere vă vor ajuta să scrieţi corect, să compuneţi un text pe o temă dată, de exemplu: “Visuri ale credinţei”, “Oameni ai Bibliei”, “Civilizaţii trecute”, “Comunităţi locale”, “Mediul-un dat de la Dumnezeu” “Cum să ţii sinele în echilibru” etc.

Seminariile de citire vă vor ajuta să transpuneţi talentele şi abilităţile pe care le aveţi sau pe care deja le dezvoltaţi, într-o disciplinare verbală academică specifică în vederea folosului propriu şi al societăţii.

Academismul însuşit conduce la comportament demn, cu deprinderi de înaltă ţinută morală – apanaj al copiilor lui Dumnezeu ajunşi la stadiul de fii.


 

 

O educaţie sănătoasă şi fermă este fără de preţ. Dar o educaţie fără excelenţă morală şi religioasă, un intelect iluminat dar având o inimă coruptă, nu e decât o candelă rece deasupra unui mormânt, iluminând dar nu încălzind mortul.
(Jonathan Blanchard – întemeietorul lui Wheaton College, Illinois-SUA)

 

Profesionistul uneşte, diletantul dezbină. Principala problemă a societăţii româneşti informate, democratice, libere şi din ce în ce mai prospere este amatorismul care contaminează cu dezbinare. În fiecare dintre domeniile vieţii româneşti este urgentă nevoie de seriozitate, etică şi pricepere. De meşteşug, artă şi ştiinţă. De capacitatea de a face bine un lucru, de a stăpâni propria îndeletnicire. Profesionalism înseamnă lucru de calitate, spirit de răspundere, altruism, respect, grija de a forma ucenici, iubirea de profesie, dedicaţie şi dorinţa de a avansa în cunoaştere. (Principele Radu)"Şcoala creştină nu e mai bună şi într-adevăr, nu e altfel decît profesorii ei, pentru că temelia şcolii o formează profesorii ei." (Jay Adams)

" S-a estimat că programa şcolară, în sensul cursurilor pe care le cuprinde, reprezintă doar 10% din impactul pe care şcoala îl are în viaţa elevului, în timp ce profesorul reprezintă 90%." (Dr. Ron Chadwick-Association of Christian Schools International, U.S.A.)


 

 

S C U R T   I S T O R I C


În cursul anului 2009, în urma consultării unor persoane fizice şi juridice din comunitatea evanghelică, s-a cristalizat ideea infiinţării unei instituţii de învăţămînt şi cercetare biblică sistematică pentru mai multe grupe: copii şi tineret, slujitori cultici, misionari din ţară sau străinătate.

Astfel, s-a semnat un protocol de asociere al fondatorilor, lista persoanelor şi adunărilor creştine persoane juridice rămînând în continuare deschisă pentru sprijin moral şi material.

Aşa a luat fiinţă COLEGIUL EVANGHELIC DUMITRU CORNILESCU ca instituţie creştină  de învăţământ particular superior, neguvernamentală, apolitică  şi nonprofit.

Temeiul legal al activităţii Colegiului este dat de o asociere de persoane fizice şi persoane juridice, asociaţii şi fundaţii de drept privat, sau comunităţi locale din cadrul Bisericii Evanghelice Române, pe baza reglementărilor interne statutare ale Cultului Creştin B.E.R. şi a prevederilor legale ale Statului Român.

 A V A N T A J E


Pe baza colaborării cu Colegiul Cultului Creştin după Evanghelie şi Institutul Teologic de grad universitar "Timotheus" din Bucureşti, se are în vedere oferirea studenţilor noştri a următoarele avantaje:

... studenţii provenind din B.E.R. au prin lege un statut egal cu cel al studenţilor celor două instutuţii, putând continua învăţămîntul teologic cultic al Colegiului Evanghelic „Dumitru Cornilescu” cu unul universitar, în cadrul Institutului Teologic de grad universitar "Timotheus", recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care va fi finalizat cu o Diplomă de licenţă recunoscută pe plan naţional şi internaţional.

... pentru studenţii Colegiului nostru care aleg să continue în paralel, din anul II sau III al Colegiului nostru şi Institutul Teologic de grad universitar " Timotheus", se preconizează următoarele avantaje suplimentare:

 

- posibilitatea unui studiu individualizat cu profesorii Colegiului şi ai Institutului pentru reuşita la examenul de admitere în Institut şi la examenele curente

- posibilitatea de a se introduce unele cursuri facultative sau opţionale cu specific BER în trunchiul comun al disciplinelor de studiu al Institutului
Teologic de grad universitar "Timotheus" din Bucureşti

ABSOLVENŢII noştri vor beneficia de recomandări speciale pentru Societăţile misionare din ţară şi străinătate care recrutează misionari pentru câmpurile de misiune din întreaga lume.