"Rugăciunea este de fapt punerea noastră de acord cu Dumnezeu, pentru ca să atingem împreună cu El un ţel comun " D. Cornilescu

CARTA / DECLARAŢIA de LUCRARE - generalităţi
Index articol
CARTA / DECLARAŢIA de LUCRARE
generalităţi
obiective
studenţi şi profesori
organizare şi funcţionare
autonomia universitară
Toate paginile

D A T E   G E N E R A L E

COLEGIUL se identifică prin:

Nume: Colegiul Evanghelic DUMITRU CORNILESCU
Secretariat: str. Berzei nr. 81.ap.1. sector 1, Bucureşti
Cursuri: online, în săli publice, în săli de adunare

Principiile generale, misiunea şi obiectivele specifice, structura şi modul de organizare a activităţii academice, ansamblul de drepturi şi obligaţii precum şi normele care reglementează viaţa comunităţii în spaţiul universitar şi în afara acestuia sunt cuprinse in prezenta Cartă.

COLEGIUL este o instituţie eclesiastică născută într–o mişcare evanghelică autohtonă, cu tradiţie religioasă proprie, însă aderă şi la acele idealuri şi principii înscrise în Marea Cartă a Universităţii adoptată la Bologna în anul 1988, precum şi la acele obiective şi direcţii de acţiune cuprinse in Declaraţia de la Bologna din anul 1999, care sunt compatibile cu idealurile şi principiile, obiectivele şi direcţiile de acţiune susţinute  de Sfânta Scriptură.

Comunitatea universitară cuprinde totalitatea persoanelor care desfăşoară activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică, precum şi pe cei care studiază în COLEGIUL EVANGHELIC DUMITRU CORNILESCU.

Criteriile de apartenenţă la comunitatea noastră universitară sunt: dedicarea evanghelică, ţinuta moral-spirituală definită de Scripturi şi pregătirea profesională superioară.

Libertatea academică presupune: (1) dreptul de a selecta, potrivit criteriilor aprobate de Senatul Colegiului, membrii comunităţii universitare; (2) dreptul comunităţii universitare şi al membrilor ei de a dobândi, dezvolta şi transmite liber cunoştinţe ştiinţifice, rămânând totuşi ca evaluarea compatibilităţii acestor cunoştinţe cu valorile moral-spirituale adoptate de studenţi să fie făcută pe baza autorităţii Scripturilor; (3) dreptul de a cerceta orice subiect în orice domeniu aparţinând specializărilor oferite de COLEGIU, cu respectarea normelor deontologiei activităţii de cercetare.

Autonomia universitară se manifestă prin libertatea de decizie a COLEGIULUI asupra problemelor legate de organizarea şi conducerea activităţii de învăţământ, de cercetare ştiinţifică, precum şi în raporturile sale cu persoane fizice şi juridice, cu instituţii similare din ţară şi străinătate.

În cadrul COLEGIULUI nu este admisă funcţionarea partidelor şi a altor formaţiuni cu caracter politic sau promovarea oricăror interese personale.

În toate spaţiile COLEGIULUI nu sunt admise activităţile care încalcă normele generale şi speciale stipulate in Codul etic al COLEGIULUI, de moralitate, de primejduire a sănătaţii fizice, psihice sau moral-spirituale a membrilor comunităţii universitare.

Spaţiul de acţiune al COLEGIUL cuprinde clădirile, terenurile şi dotările de orice fel, prevăzute în actele Colegiului.