"Rugăciunea este de fapt punerea noastră de acord cu Dumnezeu, pentru ca să atingem împreună cu El un ţel comun " D. Cornilescu

CARTA / DECLARAŢIA de LUCRARE - studenţi şi profesori
Index articol
CARTA / DECLARAŢIA de LUCRARE
generalităţi
obiective
studenţi şi profesori
organizare şi funcţionare
autonomia universitară
Toate paginile

S T U D E N Ţ I   Ş I   P R O F E S O R I

Poate deveni student la COLEGIUL EVANGHELIC DUMITRU CORNILESCU orice creştin, cetăţean român (sau străin – după obţinerea acreditării) care posedă o diplomă de bacalaureat şi care a fost declarat admis în urma concursului de admitere al COLEGIULUI .

Drepturile şi obligaţiile studenţilor sunt cuprinse în Regulamentul de Activitate Profesională a Studenţilor din Colegiul Evanghelic Dumitru Cornilescu.

Funcţiile didactice extinse, în Colegiu, sunt următoarele: asistent, lector, conferenţiar, profesor.

Pot deveni cadre didactice la Colegiu persoanele cu studii superioare care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Statutul Personalului Didactic şi au fost aprobate de Senatul Colegiului.

Modul de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice este prevăzut în Statutul Personalului Didactic şi este detaliat în Regulamentul intern al Colegiului.

Posturile neocupate cu titulari pot fi acoperite prin supliniri, prin cumul sau plata cu ora. Remunerarea cadrelor didactice se va face în funcţie de posibilităţile bugetului Colegiului.

Cadrele didactice titulare la Colegiu sunt solicitate să declare în scris eventualele locuri de muncă la care mai lucrează în afara orelor de program.