"Rugăciunea este de fapt punerea noastră de acord cu Dumnezeu, pentru ca să atingem împreună cu El un ţel comun " D. Cornilescu

CARTA / DECLARAŢIA de LUCRARE - autonomia universitară
Index articol
CARTA / DECLARAŢIA de LUCRARE
generalităţi
obiective
studenţi şi profesori
organizare şi funcţionare
autonomia universitară
Toate paginile

A U T O N O M I A  U N I V E R S I T A R Ă

Comunitatea universitară este constituită din totalitatea persoanelor care desfăşoară activitate didactică în universitate şi din studenţi.

Spaţiul universitar cuprinde totalitatea edificiilor, terenurilor, dotărilor şi domeniilor folosite de comunitatea universitară.

Autonomia universitară constă în dreptul comunităţii universitare de a se conduce, de a-şi exercita libertăţile academice fără niciun fel de ingerinţe ideologice sau politice, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategice naţionale ale dezvoltării învăţământului superior stabilite prin lege. Ea reglementează viaţa comunităţii universitare în spaţiul universitar propriu.

Autonomia funcţională a universităţii dă dreptul la: elaborarea, cu respectarea legilor în vigoare, a unor reglementări proprii, a planului strategic de dezvoltare, stabilirea propriilor structuri şi optimizarea acestora; selectarea personalului didactic şi auxiliar; eligibilitatea organelor de conducere; organizarea cooperării universitare pe plan intern şi internaţional.

Autonomia didactică constă în dreptul pentru organizarea întregului proces de învăţământ, perfecţionarea şi modernizarea curriculei universitare în acord cu standardele actuale, stabilirea programelor analitice pentru disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, organizarea examenelor de admitere, a examenului de licenţă teoretic şi practic, stabilirea criteriilor de apreciere a activităţii didactice şi de cercetare.

Autonomia de cercetare se manifestă prin organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane sau alte manifestări ştiinţifice.

Autonomia administrativă presupune: asigurarea prin mijloace proprii a ordinii şi disciplinei precum şi organizarea şi funcţionarea şi controlul serviciilor în Colegiu.

Autonomia financiară constă în stabilirea necesităţilor bugetare proprii; libertatea gestionării mijloacelor financiare alocate de la buget sau obţinute prin sponsorizări; libertatea de a realiza venituri proprii din taxe de şcolarizare sau din contracte lucrări de editare, tipărire şi microproducţie, prestaţii; atribuirea burselor sau a altor ajutoare materiale potrivit legii.

Autonomia juridică se exprimă prin: dreptul de a conferi grade didactice, titluri ştiinţifice şi onorifice; dreptul Directorului de a reprezenta Colegiului în raport cu alte instituţii la nivel naţional şi internaţional.

Prezenta Cartă a fost aprobată în şedinţa de constituire din data de 14.12.2009 şi a intrat în vigoare începând cu anul universitar 2010-2011.