Arhiva

Arhiva cursurilor, pe discipline


1) Disciplina: Studiul Vechiului Testament /curs

Lector: Adrian Vasiliu

- Bibliografie

1) Samuel J. Schultz, C?l?torie prin Vechiul Testament, editura Harper and Rov Publishers, 1980

2) Ernst Aebi, Scurt? introducere biblic?, editura Lumina Lumii, Vechiul Testament, 1993

3) Dumitru Cornilescu, Biblia, editura United Bible Societies, Vechiul Testament, 1992

4) Olimpiu Cosma, Concordan?? biblic? dup? versiunea Dumitru Cornilescu, editura Agape, F?g?ra?, 2003

5) John Stott, S? n?elegem Biblia, editura Romanian Aid Fund; Nara?iunea biblic? - Vechiul Leg?mnt, 1993

6) Max I. Dimont, Dumnezeu, evreii ?i istoria, editura Hasefer, 2007

7) H.L.Heijkoop, Slava lui Cristos n jertfe, editura G.B.V.-Dillenburg, 1991

8) Dr. E.Donges ?i Otto Kunze, Ghid pentru studiu biblic, editura G.B.V- Dillenburg, Vechiul Testament, 1991

9) Josy Eisenberg, O istorie a evreilor, editura Humanitas, 1993

10) Dr.Vasile Talpo?, Studiu introductiv n legea, istoria ?i poezia Vechiului Testament, Editura didactic? ?i pedagogic?, Bucure?ti, 1999

2) Disciplina - Studiul Noului Testament,curs

Lector: Adrian Vasiliu

- Bibliografie

1) Dumitru Cornilescu, Biblia, editura United Bible Societies, 1.992.

2) Noul Testament cu psalmi, proverbe ?i explica?ii, editura Liga Bibliei, Bucure?ti, 2.007.

3) William MacDonald, Comentar la Noul Testament, editura C.L.V., Bielefeld, 1.998.

4) Merrill C. Tenney, Studiu al Noului Testament, editura Eerdmans Publishing Co., 1.986.

5) Dr. E. Donges ?i Otto Kunze, Ghid pentru studiu biblic, editura G.B.V.-Dillenburg, Noul Testament, 1.991.

6) John Stott, S? n?elegem Biblia, editura Romanian Aid Fund, Noul Testament, 1.993.

7) Ernst Aebi, Scurt? introducere biblic?, editura Lumina Lumii, Noul Testament, 1.993.

8) Olimpiu Cosma, Concordan?? biblic? dup? versiunea Dumitru Cornilescu, editura Agape, F?g?ra?, 2.oo3.

3) Disciplina: Limba greac?, nivelul 1+2 / curs

Lector: Adrian Vasiliu

- Bibliografie

1) The Greek New Testament, editura Deutsche Biblegesellschaft, Stuttgart, edi?ia a patra, 1.993.

2) John F. Tipei, Limba greac_ a Noului Testament, editura Cartea Cre?tin?, Oradea, 1.994.

3) Adrian Vasiliu, Limba greac? biblic? - studiu introductiv n morfologie ?i sintax? cu aplica?ii pe texte biblice, editura S.E.R., Bucure?ti, 2.000.

4) Ana-Felicia ?tef, Manual de greac? veche, editura Humanitas, Bucure?ti, 1.996.

5) William Barclay, Analiza semantic? a unor temeni din Noul Testament, editura Societatea Misionar? Romn?, U.S.A., 1.992.

6) Olimpiu Cosma, Interlinear gec-romn, editura Agape, F?g?ra?, 1.994.

7) J. Gresham Machen, New Testament Greek, editura AMG Publishers, Chattanooga, TN, U.S.A., 1.985.

8) Randall D. Mc.Girr, Primii pa?i n greaca Noului Testament cu aplica?ii, editura Plusart, Bucure?ti, 1.992.

4)Disciplina -Limba ebraic?, nivelul 1,2,curs

Lector: Adrian Vasiliu

- Bibliografie

1) R. Kittel, Biblia Hebraica Stuttgartensia, editura Deutsche Biblegesellschaft, Stuttgart, 1.990.

2) Dr. Emilian Corni?escu, Limba ebraic? biblic?, editura Institutului biblic ?i de misiune al B.O.R., Bucure?ti, 1995.

3) Adrian Vasiliu, Limba ebraic? biblic? - studiu introductiv n morfologia ?i sintax? cu aplica?ii pe texte biblice, editura S.E.R., Bucure?ti, 1995.

5)Disciplina Istoria ?i teologia Bisericii Evanghelice Romne

Curs, Lector: Cuculea Daniel-Gabriel

Cuculea Daniel-Gabriel, Reforma sufletului romnesc

Volumul I O mi?care cre?tin? n Romnia, edi?ia a II a, revizuit?,Bucure?ti,Ed. Societatea Evanghelic? Romn?&Co,Bucure?ti,2010

Volumul II Dumitru Cornilescu ?i Biblia romn?, edi?ia a II a, revizuit?,Bucure?ti,Ed. Societatea Evanghelic? Romn?&Co,Bucure?ti,2010

Cuprins

VOLUMUL I

O mi?care cre?tin? n Romnia

Cuvnt nainte

Cap. 1 O lucrare cre?tin? n Romnia

Cap. 2 nceput de veac nou

2.1. R?d?cini

2.2. Teodor Popescu un p?rinte spiritual

Cap. 3 mpotriva curentului

Cap. 4 Procesul

4.1. Schisma

4.2. Sentin?a

4.3. Peregrin?ri

Cap. 5 Totul prin har

5.1. Mare e seceri?ul

5.2. Adunarea cre?tin? Trezirea

5.3. Asocia?ia cre?tinilor dup? Scriptur?

5.4. R?zboi ?i pace

5.5. Emil Constantinescu, Gh. Cornilescu ?i al?ii

Postfa??

Repere bibliografice

VOLUMUL II

Dumitru Cornilescu ?i Biblia romn?

Cuprins

Cap. 1 Din istoria c?r?ilor sfinte

Cap. 2 Dumitru Cornilescu ?i istoria Bibliei romne

Cap. 3 Lupta credin?ei

Cap. 4 Cea mai dulce vorb?-i harul

Cap. 5 Sfr?itul veacului

5.1 Amurgul

5.2 Un nou leg?mnt

5.3 Peste ani

Postfa??

Repere bibliografice

- REPERE BIBLIOGRAFICE

1. O lucrare a Evangheliei - Horia ?i ?tefan Azimioar?,

manuscris reperul principal al lucr?rii.

2.Intoarcere la Dumnezeu,istoria unui

om credincios-Teodor Popescu -Horia Azimioar?,Ed. Stephanus,Bucure?ti 2006

3.Via?a ?i lucrarea

lui Dumitru Cornilescu - Alexandru M?ianu,Editura BER,Bucure?ti,1995

4. Autobiografie - Emil Constantinescu, manuscris.

5. Cum m-am ntors la Dumnezeu ?i cum am spus ?i altora -

Dumitru Cornilescu, bro?ur?, Bucure?ti, 1946.

6. Isus v? cheam? - Teodor Popescu, predici, edi?ia a III-a, Bucure?ti,1939.

7. Doi datornici - Teodor Popescu, predic? n colec?ie.

8. Predici - Gheorghe Cornilescu, colec?ie de predici.

9. Via?a de familie - Emil Constantinescu, manuscris.

10. Via?a lui Hudson Taylor - traducere, manuscris.

11. Biserica sau Adunarea istoria ei pe p?mnt - traducere dup? Dr. A. Ladrierre

(4 volume), manuscris.

12. Biblia este totu?i adev?rat? - Petru Popovici, bro?ur?.

13. Scurt? introducere biblic? - Ernst Aebi, traducere.

14. Darul Lacrimilor - Traian Dorz, Poezii religioase, 1939.

15. Istoria Bisericii Ortodoxe Romne Mircea P?curariu, Ed. Bisericii Ortodoxe Romne,1981.

16. Istoria religiilor - Diac. Prof. E. Vasilescu, Ed.Inst.Biblic ?i de misiune ortodox?, Bucure?ti, 1975.

17. Drumul Bisericii - traducere de C. Pascu, Ed.Cultului Cre?tin dup? Evanghelie din R.S.R., Bucure?ti, 1980.

18. Istoria cre?tinilor - Ion Ungureanu, Ed. Farul Mntuirii, Bucure?ti, 1930.

19. Adev?ruri eterne - C.I. Beldie, Ed. eparhial? Rm. Vlcea, 1939.

20. Calea credin?ei - revist? ed. de Cultul Cre?tin dup? Evanghelie.

21. Mitropolia Banatului - revist? ortodox?, nr. 4-6, Timi?oara, 1971.

22. Mitropolia Olteniei - revist? ortodox?, nr. 1-2, Craiova, 1988.

23. Istoria Romniei - colectiv, Ed. Didactic? ?i Pedagogic?, Bucure?ti,1982-1985.

24. Jurnal (vol.I-III) - Gala Galaction, Ed. Minerva, 1980.

25. Cntarea cnt?rilor - Ioan Alexandru, Ed. ?tiin?ific? ?i Enciclopedic?,colec?ia Biblioteca Orientalis, Bucure?ti, 1978.

26. Vechi c?r?i romne?ti c?l?toare - Florian Duda?, Ed. Sport-turism, 1987.

27. Magazin istoric - revist? de cultur? istoric?, colec?ie.

28. Istoria romnilor - Nicolae Iorga, vol. I-X, Bucure?ti.

29. Biblia - Ed.1915, 1928, 1931, 1938, 1944, 1968, 1975, 1982.

30. Noul Testament - Ed.1921, 1925, 1927, 1928, 1930, 1949, 1979, 1981,1984.

31. presa anilor 1923-1924.

32. presa anilor 1986-1989.

S-au mai folosit, de asemenea, alte numeroase surse protestante, neoprotestante, ortodoxe, ?tiin?ifice, literare, radiofonice.

Bibliografie

6)Disciplina - CONDUCEREA BISERICII ,

Curs, Lector: Daniel-Gabriel Cuculea

CUPRINS

Cap. 1. INTRODUCERE

Cap. 2. BAZELE CONDUCERII SPIRITUALE

2.1. Defini?ii, calit??i, cerin?e

2.2. Fundamentele biblice ale conducerii Bisericii

2.2.1. Caracteristicile ?i exigen?ele conducerii spirituale

2.2.2. nva??tura paulin? despre conducere (1 Tim. 3)

1. Condi?ii de ordin social

2. Condi?ii de ordin moral

3. Condi?ii de ordin intelectual

4. Condi?ii care ?in de personalitate

5. Condi?ii familiale

6. Condi?ii de maturitate

2.2.3. nva??tura petrinic? despre conducere (1 Petru 5)

Cap. 3. TIPURI DE CONDUCERE

3.1. Tipuri de conducere bisericeasc?

3.2. Calific?ri pentru liderii din Biseric?

1. Dar sau slujb??

2. Presbiterii ?i diaconii

Cap. 4. BISERICA EVANGHELIC? ROMN?

LA 20 ANI DE CONDUCERE N LIBERTATE

4.1. Scurt istoric. Reu?ite ?i nempliniri

4.2. Pasul nti: identificarea problemelor

4.3. O conducere spiritual? - cheia unei posibile rena?teri

4.4. Pasul doi: principii biblice de rezolvare - Exigen?e ?i oportunit??i

Cap. 5. SCURTE CONCLUZII

5.1. Importan?a conducerii spirituale

5.2. B.E.R. ntre trecut, prezent ?i viitor

4 Anexe

Anexa nr 1: Miu Petre, CUGET?RI PERSONALE, Bucure?ti, Biserica nr. 1,str.Carol Davilla,1995

BIBLIOGRAFIE

1. Biblia - Traducerea Dumitru Cornilescu, Editura U.B.S.,1925

2. Noul Testament, Ed. G.B.V., Dillenburg, Germania, 2000

3. Barclay, William , Epistolele lui Petru ?i Iuda - The Letters of Peter and Jude, Edinburgh: St. Andrews, 1958

4. Barclay, William, Epistolele c?tre Timotei ?i Tit, Edinburgh, St. Andrews, 1969

5. Brengle, Samuel Logan, Secretul c?tig?torului de suflete, Londra, Armata Salv?rii, 1918

6. Brengle, Samuel Logan , C. W. Hall, Armata Salv?rii, New York, 1933

7. Bright, Bill, A?teptata trezire, Editura N.L.P., Orlando, U.S.A., 1999

8. Bussemer, Kourad, Biserica Domnului Isus Cristos, Editura Stephanus, Bucure?ti, 1996

9. Cairns, Earle E., Cre?tinismul de-a lungul secolelor, Editura Societatea Misionar? Romn?, Dallas, Texas, U.S.A., 1992

10. Chambers, Oswald , Iat? cum v? trimit eu pe voi lucr?torii lui Dumnezeu, Editura Cartea Cre?tin?, Oradea, 1996

11.Comunicarea Cuvntului lui Dumnezeu, Manualul studentului, Editura Zondervan Corporation, Chicago, 1984

12. Darby, J.N. , Culegere de gnduri, G.B.V., Dillenburg, Germania, 1991

13. Drummond, Lewis A. Mesajul Crucii,Editura Institutului Biblic Emanuel, Oradea, 2001

14. Drummond, L.A., Teologia Evangheliei, Colec?ia Glasul ndrum?torului cre?tin, Paris, 1984

15. Cuculea Daniel-Gabriel, Din ciclul Reforma spiritual? n Romnia, vol. I, Reforma sufletului omenesc, Editura Societatea Evanghelic? Romn? & Co., Bucure?ti, 2000

16. Cuculea Daniel-Gabriel, Din ciclul Reforma spiritual? n Romnia ,vol. II, Dumitru Cornilescu ?i Istoria Bibliei Romne, Editura Societatea Evanghelic? Romn? & Co., Bucure?ti, 2000

17.Cuculea Daniel-Gabriel,Calitatea organiza?ional?, organiza?ia non-profit ?i conducerea ei, Dizerta?ie de master n drept, manuscris, Universitatea Bucure?ti,2003

18.Cuculea Daniel-Gabriel,PENTRU O CONDUCERE SPIRITUAL? N BISERICA EVANGHELIC? ROMN?, lucrare de licen?? n teologie, manuscris, Institutul Teologic Timotheus, Bucure?ti, 2002

19. Cuculea Daniel-Gabriel,Conducerea Bisericii,note de curs, manuscris,Bucure?ti,2010

20. Cuculea Daniel-Gabriel, COLEC?IA Revistei Seminar, nr. 1-6, Editura S.E.R. & CO, Bucure?ti, 2000-2001,2010

21. Cuculea Daniel-Gabriel,Libertatea religioas? n Romnia, lucrare de licen?? n drept, Editura S.E.R. & CO, Bucure?ti, 1998

22.Cuculea Daniel-Gabriel, prelucrare dup? Prof. Dr. Ioan Mih?ilescu ,Valori ?i norme sociale n perioada de tranzi?ie,Studiu de caz, Sociologie general?,Ed. Polirom,Bucure?ti,2003

23.Cuculea Daniel-Gabriel, prelucrare dup? Prof. Dr. Ioan Mih?ilescu , Schimb?ri ale modului de gndire n spa?iul romnesc, Sociologie general?,Ed. Polirom,Bucure?ti,2003

24. Erickson, Millard J. Teologie Cre?tin?, vol. I-III, Editura Cartea Cre?tin?, Oradea, 1998

25. George, Timoty , Teologia Reformatorilor, Editura Institutului Biblic Emanuel, Oradea, 1998 26. Graham, Billy Lumea n fl?c?ri, Editura Lumina lumii, 1986

27. Hendriksen, Walter A., 1 ?i 2 Timotei, Londra, Banner of Truth, 1959

28. Henrichsen, Walter A., Ucenicii se fac, nu se nasc, Editura Logos, Cluj, 1992

29. Iverson, Dick , Scheidler, Bill , O teologie autentic? pentru o biseric? puternic?, Editura Stephanus, Bucure?ti, 1995

30. Jackson, Paul R., Doctrina ?i Administrarea Bisericii, Editura Multimedia, Arad, 1999

31. Jones, Kenneth , Lucr?torul aprobat de Dumnezeu, Editura Agape, F?g?ra?, 2000

32. Jones, Kenneth, Evanghelia Bibliei, Editura Agape, F?g?ra?, 2000

33. Jowett, J. H., Epistolele lui Petru, Londra, Hodder & Stoughton

34. Kuen, A., Pentru ce Biserica? (vol.I), Editura S.E.R. & CO., Bucure?ti, 1992

35. Kuen, A., Slujiri n Biseric? (vol.II), Editura S.E.R. & CO., Bucure?ti, 1992

36. Kuen, A., Daruri pentru slujire (vol. III), Editura S.E.R. & CO., Bucure?ti, 1992

37. Mac Donald, William , Ce nseamn? a fi un adev?rat ucenic?, bro?ur?, f?r? date

38. Mac Donald, W. ?i Brooks, Cyril H., Ghid de cre?tere cre?tin?, Ed. Emmous, Editura Stephanus, Bucure?ti, 1993

39 .Mattheus, B. John, R. Mott, London, S.C.M. Press, 1934

40. Montgomery, Bernard L. Memoriile feldmare?alului Montgomery, Cleveland, World, 1958

41. Negru?, Paul, Revela?ie, Scriptur?, Comuniune, Editura Cartea Cre?tin?, Oradea, 1996

42. Packer, James I. , S? revenim la Evanghelia Biblic?, Editura Agape, F?g?ra?, 2001

43. Peterson, Jim, Evanghelizarea ca mod de via??, Editura Imprimeria de vest, Oradea, 1992

44. Rees, Paul S., Biruitor n ncercare, Londra, Marshall, Morgan & Scott

45. Robinson, Darell W. ,Via?a deplin? a Bisericii, Editura Cartea Cre?tin?, Oradea, 1996

46. Robinson, H.W. , Comunicarea Cuvntului lui Dumnezeu, Predicarea biblic?, Boker Book House Co., 1986

47. Ryrie, Charles C. , Teologia elementar?, Editura BEE International, Dallas, Texas, 1993

48. Sanders, J. Oswald C?lca?i pe urmele mele, Editura Logos, Cluj, 1993

49. Sangster, Paul E. Doctor Sangster, London, Epworth, 1962

50. Shannon, Robert C., Biserica Noului Testament, Editura S.E.R. & CO., Bucure?ti, 1992

51. Smith, Oswald J. , Provocarea Misiunilor, Editura OM, 1993

52. Summer, Wemp, C. , Ghid de P?storire practic?, Societatea Misionar? Romn?, 1985

53. Statutul ?i m?rturisirea de credin??, Cultul cre?tin Biserica Evanghelic? Romn?, Bucure?ti, 1998,2003,2008

54. Tenny, Mevill C. , Noul Testament - o privire de ansamblu, Editura Adev?rul, Wheaton, ILL, U.S.A., 1981

55. Thiessen, H.C. , Prelegeri de teologie sistematic?, Editura Societatea Misionar? Romn?, Wheaton, ILL. U.S.A., 1979

56. Thomson, Phyllis, D.E. Hoste, London, China Inland Mission

57 Torrey, R.A. , Cum s? c?tig?m suflete pentru Mntuitorul, Editura Biserica Evanghelic? Romn?, Bucure?ti, 1998

58 Tozer, A. W. in The Reaper, feb. 1962

59. Wurmbrand, Richard, Drumul spre culmi, Ed. Stephanus, Bucure?ti, 1993