Politica

 

Conversa?ii strategice. Managementul strategiilor este conversa?ie. Informeaz?, focuseaz? aten?ia ?i efortul, extrage inspira?ii proaspete, ilumineaz? imagina?ia, energizeaz? oamenii ?i inspir? performan?a. Conversa?ia strategic? furnizeaz? un context pentru înv??area personal? ?i de grup. Mesajul trebuie s? fie complex ?i provocator dar ?i în?eleg?tor de situa?ie, simplu, clar, demn de crezut, repetabil, consistent.

Este timpul implic?rii, a nu face politic? militant? de partid? (sect?-cum zice Sf. Apostol Pavel) nu înseamn? a nu avea nici o opinie, sau mai r?u, a sta deoparte atunci cînd ?tii c? prin opinia ta vei putea influen?a lucrurile într-un sens sau altul.

Prin urmare, informarea, analiza ?i dezbaterea alc?tuiesc ingredientele unui  d i a l o g  angajant, constructiv, aplicat ?i argumentat !


Per pedes apostolorum. Pe jos pe poteci de ?ar?, apostole?te peste deal ?i pe drumuri de munte, ca trimi?ii cu vestea bun?, voluntarii cu treburi prin partea locului.

Nu doar plimbare, ci, ?i lucrare. Cre?tinul-Client ?i Cre?tinul-Gazd? au de purtat Evanghelia cu ei ?i pe ei. Au a se purta ?i a ar?ta roada Duhului: dragostea, bucuria, pacea... în plimbare ?i în lucrare. Evanghelii pe picioare. Înv??ând ?i C?l?torind Evanghelic este politica noastr?


 

 

Iat? mai jos o IDEE super, preluat? (cu permisiune) de la un credincios inteligent:

(http://www.kencollins.com/policy/policy.htm)

"Acest web-site con?ine materiale originale dar ?i materiale citate din alte surse.
Pe cale de consecin?? trebuie s? le lua?i ca gândiri personale ale autorilor ?i, dup? gust, s? le drege?i cu sare în lumina harului de care ave?i parte.
Examina?i orice lucru cu grij? ?i p?stra?i tot ce este bun.

Politica acestui web-site este urm?toarea:... "

1. F?r? POLITIC?, nici de stânga, nici de dreapta, nici între...

•Sunt destule alte site-uri pe web care sus?in pozi?ii politice diverse în leg?tur? cu temele arz?toare ale zilei. Nu e nevoie s? mai ad?ug?m ?i noi.  • ?i în orice caz, se poate observa c? temele arz?toare ale zilei sunt cenu?a de mâine...

2. F?r? POLEMICI cu grup?rile religioase...•

Ne vom afirma încredin??rile dar nu vom polemiza cu grup?rile religioase ca s? combatem credin?ele sau practicile lor. • Nu e de niciun folos s? comba?i întunericul dac? stai în lumin?, c?ci lumina îns??i înl?tur? tot întunericul.

3. F?r? ATACURI împotriva oamenilor...

Dumezeu ur??te p?catul dar iube?te oamenii. De asta ?i-a trimis Fiul s? ne scape de p?cate, s? salveze oamenii. Poate c? e “fun” s? vorbe?ti despre p?catele altora dar... acesta e un p?cat în sine: bârfa.

• Atâta vreme cât cu to?ii suntem p?c?to?i putem s? ne cert?m doar pe locurile din autobuzul care merge c?tre iad. A?a c?, mai degrab?, ne vom concentra pe cum s? coborâm mai repede din autobuzul acela.

4. F?r? ANUN?URI DE SFÂR?IT DE VREMURI...

În timp ce afirm?m c? Domnul Isus se va întoarce, va învia pe credincio?ii adormi?i ?i într-un final va avea loc judecata lui Dumnezeu, observ?m c? oricine î?i asum? interpretarea evenimentelor curente într-o epoc? pentru a determina vremea venirii Lui va fi dat de ru?ine.
•De aceea noi nici nu încerc?m. În loc de aceasta ne vom str?dui s? fim g?si?i gata în orice vreme.