de ce a? avea nevoie...

De ce a? avea nevoie de o diplom? teologic? ?

Nu ai nevoie. Nimeni nu are. Alt? bucat? de hrtie nr?mat? care s? atrne pe un perete n biroul t?u nu va face s? avanseze mp?r??ia lui Dumnezeu mai repede.

Ceea ce totu?i pare potrivit Duhului Sfnt ?i nou? este c?tigarea abilit??ii de a face lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu cu o mai mare efectivitate/eficien??.

Dac? tnje?ti s? ?i faci lucrarea cu impact atunci vei fi interesat de programele noastre. Nu dorim doar s? ?i oferim nc? o posibilitate de a ob?ine o diplom?. Scopul (propositum nostrum ) este s? fii acea persoan? plin? de ndemn?rile necesare aducerii unui maximum de glorie lui Dumnezeu prin lucrarea pe care vrei s? o faci.

S? ob?ii o diplom? ns? nu e u?or. ?i nici nu trebuie s? fie! Dar poate fi lucrul cel mai provocator ?i mai demn de stim? pe care l po?i face. ?i care s? strneasc? un foc care va culmina cu o glorie ?i mai str?lucitoare pentru Dumnezeu. - J. Kent Edwards (pastor-Woodland Hills Church)


O trecere n revist?

Programele educa?ionale ale Colegiului Evanghelic Dumitru Cornilescu sunt concepute pentru a provoca studen?ii la studiu, cercetare ?i aprofundare; pentru a face fa?? efectiv cerin?elor realit??ii.

Colegiul Evanghelic Dumitru Cornilescu ofer? un nv???mnt cu participare activ? (hands-on), op?iuni de studiu flexibile ?i posibilit??i academice de aprofundare.

Rela?ia student-profesor este una de aten?ie personalizat?, ori de cte ori e nevoie. Iar odat? intra?i pe aceast? filier?, pute?i avea deplina ncredere n profesori c?ci, pe lng? probitatea, instruc?ia academic? ?i dedicarea pentru un nv???mnt de excelen??, ei confirm? ?i rela?ia lor cu Domnul Isus Cristos ca fiind aceea a unor oameni n?scu?i din nou.Profesioni?tii care mentoreaz?

Dup? ce te cheltui pentru ob?inerea unei educa?ii excelente, a unei diplome bine meritate, mai ai totu?i nevoie de un curs: Via?a Real? Dup? Colegiu ?i d? abilitatea de a fi gata pentru profesie ?i via??. E nc? mult de nv?at dincolo de materiile academice!

O educa?ie academic? ofer? studen?ilor silitori oportunitatea de a avea o diplom? universitar?. Diploma, la rndul ei, ofer? cheia care deschide multe u?i, care nu sunt disponibile celor ce nu au absolvit o facultate.

Dar orict de edificatoare este o diplom? universitar?, exist? totu?i ceva ce lipse?te din curriculum-ul academic. ?i pentru care nu poart? vreo vin? colegiul sau universitatea. Este chiar responsabilitatea de a te instrui - conform programei ?i misiunii ?colii.

O defini?ie a educa?iei este ...cunoa?terea c? nu cuno?ti ?i s? admi?i aceasta. Dar adesea auzim de la absolven?i, n primul lor an de munc?: A? fi vrut s? ?tiu aceasta nainte de a ncepe serviciul!

...A?a de multe de nv??at ?i a?a de pu?in timp!

Exist? totu?i un r?spuns:

Profesioni?tii care mentoreaz? tinerii absolven?i. Cei care n?eleg ?ocul cultural al termin?rii facult??ii ca ?i frustrarea angajatorilor care ar vrea s? fac? rapid tranzi?ia -pentru persoana pe care o angajeaz?- de la stadiul de student la cel de angajat productiv.