"Viaţa de comuniune cu Dumnezeu îşi răsfrânge binecuvântarea asupra întregii noastre fiinţe. Nobleţea spirituală iluminează viaţa şi o face să strălucească, şi ce izvoare de apă vie sunt în El!" D. Cornilescu

Profesori
Index articol
Profesori
lectori asociati
Toate paginileS T R U C T U R A

 

Din structura Colegiului fac parte clasele sau grupele de studiu (pe specializări), inclusiv anii pregătitori, biblioteca şi serviciile anexă. Din structura Corpului profesoral fac parte cadrele didactice după domeniul lor de specializare grupate pe CATEDRE.

Organele de conducere ale Colegiului sunt: Senatul şi Consiliul de administraţie, prin Biroul Senatului, cu funcţie executivă.

Prin decizia Adunării Generale a asociaţilor titulari, Colegiul este desemnat a fi condus de Biroul Senatului, format din Director, Secretar administrativ şi Responsabilii de departamente.

Adunarea generală, la propunerea Consiliului de administraţie, validează o dată la doi ani şi jumătate componenţa Senatului, format din 11–21 membri; o şedinţă de Senat este legală şi poate lua hotărîri valabile dacă la ea participă ½ plus unu din numărul membrilor săi titulari. Senatul poate avea un Preşedinte de Onoare.

Şedinţele Senatului sunt conduse printr–o preşedinţie rotativă a membrilor săi. Plenul Senatului numeşte un Secretar ştiinţific care va gestiona întreaga agendă a dezbaterilor ştiinţifice.

Între şedinţele de Senat, conducerea operativă a Colegiului este asigurată de Biroul Senatului, prezidat de Director.

PROFESORII Colegiului Evanghelic DUMITRU CORNILESCU au studii teologice corespunzătoare, sunt implicaţi activ în viaţa comunităţilor evanghelice locale şi sunt de apreciat pentru comportamentul lor social şi familial de calitate.

PROFESORII Colegiului Teologic DUMITRU CORNILESCU au ca obiectiv personal aprofundarea cunoştinţelor teologice, teoretice şi practice şi o bună aplicare a slujirii lor ca mentori ai generaţiilor mai tinere.

 LECTORI INVITAŢI...

(Visiting Lecturers)

 

1. Şerban Constantinescu, SUA, Texas

2. Dan Duncan, SUA, Texas

3. Iosif Ţon, SUA, Portland-Oregon

4. Ion Socoteanu, Bucureşti

5. Petre Miu, Bucureşti

6. Cornel Marin, Târgovişte

7. Teodor Pandrea, Bucureşti

8. Daniel Crăciun, Târgovişte

9. Nicolae Vicol, Ploieşti

10. Cătălin Dupu, Bucureşti

11. Cristi Ţepeş, Bucureşti

12. Serafim Scrobuţ, Oradea

 


 

LISTA PROFESORILOR titulari: informaţia nu este încă disponibilă.

 


 

SENATUL: Componenţa nominală nu este încă disponibilă.